Archiv rubriky: Tiskové zprávy

Tisková informace

Ministr dopravy musí učinit razantní kroky s ohledem na situaci mostu na Výtoni.

(Praha, 14. prosince 2024) – Dnes se na Náplavce pod vyšehradským mostem uskutečnil tiskový briefing k situaci ohledně železničního mostu přes řeku Vltavu. Akce se zúčastnili zástupci veřejnosti i železničních dopravců. Přítomen byl prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek, prezident Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Martin Hořínek, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec, a také radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Požadavky na zkapacitnění a zkvalitnění dopravy přes železniční most na pražské Výtoni zaznívají ze stran dopravců, cestujících i představitelů Středočeského kraje. Ministr dopravy Martin Kupka několikrát avizoval, že definitivní rozhodnutí má padnout do konce letošního roku. Tento termín se blíží velice rychle a v kontextu s nově oznámenými omezeními na tomto úseku, obavy všech dotčených skupin a institucí narůstají. Ministr by měl v tomto případě učinit důrazné kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci stavby.

Od roku 2015 vzrostl počet nákladních a osobních spojů v tomto úseku o 100 souprav za jeden pracovní den. „Vycházíme-li z dat o vývoji dopravy na železničním mostu na Výtoni, můžeme v následujících deseti letech očekávat nárůst dopravy o další desítky vlaků. Už teď se propustnost úseku Smíchov – Vyšehrad dotýká hranice únosnosti,“ zdůraznil prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek.

Nová omezení se týkají kapacity trati, kdy po mostě může v jeden moment projíždět pouze jedna vlaková souprava. Zároveň došlo k již několikátému snížení provozní rychlosti vlaků. V tomto případě na 20 km/h. „V těchto omezeních nemůžeme dlouhodobě fungovat. Potřebujeme od Ministerstva dopravy jasné stanovisko a konkrétní harmonogram nejbližšího postupu pro realizaci samotné stavby. Plně podporujeme nikoliv rekonstrukci, ale novostavbu mostu, protože je to především nutná dopravní stavba,“ doplnil Sládek.

Situace ohledně mostu na Výtoni dopadá i na další železniční tepnu spojující západ Čech se zbytkem republiky – Branický most. V současné době je nejvíce využíván pro nákladní dopravu. „Pro nás je zásadní, aby most nebyl v budoucnu zatížen vysokou hustotou osobní dopravy, kvůli nutným odklonům. I proto je nutné stanovit přesný harmonogram stavebních prací na obou mostech a zejména výluk s úplným vyloučením provozu na Mostě Inteligence, které se neustále posouvají vpřed, bohužel do zákrytu s omezeními na Železničním mostě na Výtoni. Tím se opět dostáváme ke zmíněným požadavkům na jasné stanovisko od ministerstva, co dál,“ prohlásil prezident ŽESNAD.CZ Martin Hořínek.

Učinění jasných kroků při řešení situace požadují pochopitelně i osobní dopravci. „. Naší dlouhodobou prioritou je, aby v úseku Praha hl.n. – Praha Smíchov byla dostatečná dopravní kapacita, tedy alespoň 3 koleje v celé trase nebo alespoň v její podstatné části. Současně požadujeme řešení, které při realizaci a následném udržování nepovede k častým a opakovaným omezením provozu. Pro nás je klíčové, aby přijaté řešení, ať už bude jakékoliv, bylo dlouhodobě udržitelné a ohleduplné, tj. aby omezilo naše cestující co možná nejméně. Rychlé a konkrétní rozhodnutí ministra je proto v tomto ohledu naprosto klíčové,“ uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec.

Potřeby veřejnosti a dopravců vnímá i vedení Středočeského kraje, pro které se jedná o klíčovou železniční tepnu celého regionu. „Pro zcela kapacitně vytíženou trať číslo 171 je most na Výtoni naprosto klíčovou dopravní stavbou. Současná i případná budoucí omezení negativně dopadnou na desetitisíce obyvatel středních Čech, kteří využívají hromadnou železniční dopravu. Už dnes je most ve velmi špatném technickém stavu, nesmí se tu potkat dva vlaky, doprava je silně omezená,“ uvedl Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro dopravu s tím, že kraj spolu se zmíněnými svazy a sdruženími vyzval ministra dopravy Kupku k urychlenému řešení celé situace. „Požadujeme zbourání stávajícího mostu a postavení moderního nového, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže. Nedělejme z Česka technický skanzen. Ještě připomenu, že nový most by měl disponovat třemi kolejemi, což jistě přispěje k plynulosti dopravy,“ doplnil Petr Borecký.

Uvedení představitelé dopravních i veřejných institucí tedy opět apelují na ministra dopravy Martina Kupku, aby zahájil kroky k řešení situace výtoňského mostu. Zkapacitnění a zkvalitnění železniční dopravy v tomto úseku je zásadní pro regionální i zahraniční trh.

Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

Ačkoliv pozornost veřejnosti v případě výlukového provozu na železnici míří především směrem k osobní dopravě, neméně problémů tato omezení způsobují dopravě nákladní. V kombinaci s neustále se zvyšující cenou pohonných hmot a elektrické energie se tento problém stává pro dopravce likvidační. Je tedy třeba hledat vhodná a minimálně kompromisní řešení, která budou mít za úkol omezit dopady výluk na již tak výrazně vyčerpanou kapacitu železniční sítě.

Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

Ačkoliv pozornost veřejnosti v případě výlukového provozu na železnici míří především směrem k osobní dopravě, neméně problémů tato omezení způsobují dopravě nákladní. V kombinaci s neustále se zvyšující cenou pohonných hmot a elektrické energie se tento problém stává pro dopravce likvidační. Je tedy třeba hledat vhodná a minimálně kompromisní řešení, která budou mít za úkol omezit dopady výluk na již tak výrazně vyčerpanou kapacitu železniční sítě.

Modernizace je nepochybně potřebnou záležitostí v případě železniční sítě v České republice. Je ovšem třeba k ní přistupovat koncepčně, aby dopady na osobní i nákladní dopravce byly minimalizovány. „V případě velkých omezení na železnici neexistuje možnost je nákladními vlaky někudy vůbec objet,“ upozorňuje výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

I proto se zákazníci často uchylují k využívání jiných způsobů dopravy. V případě ČR hovoříme především o dopravě silniční. Od nákladního transportu očekávají klienti především rychlé a bezpečné doručení zboží. Tento základní požadavek je kvůli výlukám čím dál těžší naplňovat. „Nelze se divit tomu, že některé zboží tedy míří na silnice,“ doplňuje Sládek.

V tomto případě se tak nabízí otázka, zda-li jsou investované miliardy do celé dopravní sítě rovnoměrně rozloženy mezi silnice a železnice a také, jestli pouhá modernizace železničních tratí v tomto případě stačí. Samozřejmě , že nestačí. Podle ŽESNAD.CZ je třeba, aby vedle zkapacitnění stávající kolejové dopravy vznikaly také zcela nové moderní železniční tratě pro nákladní dopravu v potřebných parametrech, byť přípravy tras v nových stopách jsou extrémně náročné na projednání a přípravu.

 „Věříme ale , že první vlaštovkou v tomto ohledu by mohla být připravovaná kompletní přestavba trasy Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, která bude zároveň kapacitní objízdnou trasou vůči dnešní trase přes Pardubice, “ uzavírá výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců.

Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky se zkratkou ŽESNAD.CZ je profesním spolkem, který od roku 2016 pomáhá při rozvoji železniční dopravy. Cílem sdružení je být relevantním partnerem státním orgánům ve zmíněné oblasti. Těmto orgánům poskytuje mimo jiné odbornou oponenturu a je aktivním prosazovatelem oprávněných požadavků dopravců v oblasti rozvoje nákladní železniční dopravy.

5. Konference ŽESNAD.CZ ve znamení diskuzí o přesunu zboží ze silnice na železnici

Ve Špindlerově Mlýně se ve čtvrtek 26. května uskutečnila již pátá největší konference československých nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na akci, která byla záměrně modelovaná jako diskuzní fórum, se před publikem u mikrofonu vystřídali ministr dopravy České republiky Martin Kupka, předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR Ondřej Lochman, či šéf Správy železnic Jiří Svoboda. K vidění zde byla téměř kompletní špička českého i slovenského železniční sektoru.

5. Konference ŽESNAD.CZ ve znamení diskuzí o přesunu zboží ze silnice na železnici 

Ve Špindlerově Mlýně se ve čtvrtek 26. května uskutečnila již pátá největší konference československých nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na akci, která byla záměrně modelovaná jako diskuzní fórum, se před publikem u mikrofonu vystřídali ministr dopravy České republiky Martin Kupka, předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR Ondřej Lochman, či šéf Správy železnic Jiří Svoboda. K vidění zde byla téměř kompletní špička českého i slovenského železniční sektoru.

Všichni prezentující se snažili pojmenovat největší problémy současnosti i nejbližší budoucnosti. Nejen v kuloárech rezonovala válka na Ukrajině v souvislosti s přesměrováním přeprav z moře na železnici, zvyšující se inflace, či ceny komodit na světových trzích. Jedním z velkých témat byly globální poruchy v rámci zero covid politiky Číny, která ochromuje současný světový obchod.

Pro zúčastněné byla v minulých letech a stále zůstává výzvou problematika POZE, propustnost dráhy, nebo ETCS.  Na letošní konferenci se probíraly hlavně problémy železniční nákladní dopravy jako nástroje zelené politiky ČR. V rámci druhého bloku promluvil také ředitel technické a dopravní školy v České Třebové, pan Jan Kovář, který seznámil účastníky, jakým způsobem připravuje škola nové generace dopravců pro budoucí uplatnění a jak se na tom podílí spolupráce se ŽESNAD.CZ. Dopravci během setkání také upozorňovali na problémy při přípravě infrastrukturních staveb a převodu kompetencí na evropskou úroveň.

“Letos je to již pátá konference. Za těch pár let se nám leccos podařilo, ale na české i evropské železnici nás také čeká ještě spousta práce. Velmi si vážím toho, že nás za ta léta bere Ministerstvo dopravy ČR i Správa železnic jako rovnocenného partnera, se kterým se chce domluvit, protože chce mít stabilního a odborně kvalifikovaného partnera pro záměry státu v oblasti železniční nákladní dopravy,” říká Oldřich Sládek.

Sdružení ŽESNAD.CZ existuje již šestým rokem a snaží se vyjednávat lepší podmínky pro nákladní dopravu na kolejích v rámci České republiky a Evropské Unie.

Přetížením stávajících tratí hrozí Praze dopravní kolaps

Praha 3. prosince 2021 – Sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD.CZ) varuje před hrozbou zatížení jediného železničního nákladního průtahu v Praze novými linkami osobní dopravy, které chce zavést současné vedení Prahy. Reálně tak hrozí, že bude problém, jak se zásobováním Prahy po kolejích, tak především s tranzitem, a do hlavního města a jeho okolí tak bude proudit více nákladní dopravy po silnici.

ž dnes čelí nákladní vlaky kapacitním problémům na jednokolejné trati z Libně do Malešic a Hostivaře, na které již jezdí městská linka zastávkového vlaku S49. Magistrát v těchto dnech oznámil, že soutěž pro stávající linku S49 a plánovanou linku S61 z Vršovic do Běchovic vyhrál RegioJet. Bez jakékoliv konzultace s nákladními dopravci tak vzniká s další novou linkou zcela zásadní problém, který bude mít obrovský dopad na zásobování nákladní dopravou nejen v oblasti Prahy, ale též Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

„Chápeme, že radní pro dopravu Scheinherr chce dostat víc lidí do MHD a příměstských linek, bohužel ty ale nejsou nafukovací a zásadně tak ovlivní nákladní dopravu v celé ČR, protože se kapacita na trati přes Malešice, která byla původně pouze pro nákladní dopravu, výrazně sníží. Paradoxním dopadem této situace bude navýšení počtu kamionů v hlavním městě, jelikož prostě nebude možné dopravovat zboží v takovém objemu a včas. Je to to, co současné vedení Prahy chce? Nemyslíme si to,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

Tento krok vedení Prahy povede k rozporu s tím, co má v agendě současný ministr dopravy Havlíček i jeho nástupce Martin Kupka. „Reálně hrozí zmaření značných investic nákladních dopravců do nových bezhlučných vozů, lokomotiv vybavených ETCS a do modernizace a rozvoje intermodálních terminálů. Především pak další ztráta konkurenceschopnosti železnice a přesun zboží na silnici,“ vyjádřil se pro web zDopravy.cz Sládek.

V brzké době tak hrozí totální ucpání aktuální kapacity tratí v hlavním městě. Jediným řešením je další výstavba, která je ale hudbou daleké budoucnosti. „Rádi bychom, aby s námi o takových krocích někdo mluvil a řešil je s námi. Tohle nikomu reálně nemůže pomoci. Utrpí tím kvalita života nejen Pražanů, ale jde to i proti zájmu státu v převádění přeprav nejen pasažérů na koleje. Není pravdou, že s námi pan Scheinherr mluví a není pravdou, že by tímto krokem pomohl zlepšení uhlíkové stopě hlavního města,“ doplňuje Sládek.

Konání radního Scheinherra tak lze označit v celorepublikovém měřítku i v prostoru velké Prahy, jako ryze neekologické.

ŽESNAD.CZ tímto apeluje na odpovědné státní instituce, odbornou i laickou veřejnost, aby jej v tomto boji proti čistému nerozumu podpořila ve snažení o vyhlášení těchto tratí jako určených s předností nákladní dopravy. To má již oporu v rámci specializované infrastruktury v novele zákona o drahách a čeká se jen na prováděcí vyhlášku ministerstva dopravy. Ostatně spojky Libeň – Malešice – Hostivař a Běchovice – Malešice – Vršovice byly postaveny jako nákladní spojky, nikoli jako osobní.

Česko potřebuje další dvoukolejný elektrifikovaný přechod do Německa

Zastavení provozu pro nákladní železniční dopravu přes hraniční přechod Děčín – Bad Schandau, kvůli vlivu extrémního počasí v minulém víkend ukázalo, že pro Českou republiku a její průmysl by měla být priorita rychlého postavení alternativní dvoukolejné elektrifikované tratě do Německa.

Železniční nákladní dopravci (ŽESNAD.CZ) jsou i po 30 letech od revoluce závislí pouze na jednom konkurenceschopném použitelném elektrifikovaném dvojkolejném přechodu do Německa a celé západní Evropy v Děčíně. Denně tu za běžného provozu projede kolem 100 nákladních vlaků, které převáží téměř 200 tisíc tun zboží. Z důvodu velkých přívalových dešťů v oblasti však musel být minulý týden provoz přerušen a nákladní vlaky neměly kudy se do Německa dostat. Vlaky tak musely čekat a stály od Rumunska/Turecka přes celou Evropu až po Děčín.

Nynější alternativa pro nákladní železniční dopravu v podobě hraničních přechodů Cheb, Vojtanov nebo Domažlice naráží na nedostatečnou kapacitu zastaralých tratí bez elektrifikace, či neexistenci elektrické trakce ze německé strany. Odklony přes rakouský Passau, přes Polsko, nebo německou Horku jsou problematické z pohledu technologií i ekonomiky provozu.

Od vzniku sdružení před 5 lety usiluje sdružení ŽESNAD.CZ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky a Správou železnic o modernizaci , zdvoukolejnění a elektrifikaci tratě přes hraniční přechod Domažlice/Furth im Wald. ŽESNAD.CZ silně podporuje variantu schválenou na české straně. Na té německé se po dlouhých průtazích podařilo rozpohybovat tvorbu počátečních studií a projektových dokumentací letos v březnu. Důkazem toho budiž včerejší jednání ministra Karla Havlíčka a jeho německého protějšku Andrease Scheuera.

Stávající situace způsobuje členům ŽESNAD.CZ a předevšim jejich zákazníkům škody odhadem v jednotkách stovek milionů korun týdně. Z toho důvodu sdružení ŽESNAD.CZ vyzývá českou i německou spolkovou vládu k prioritizaci a urychlení prací na této strategické investici s cílem podpořit a rozšířit mezinárodní přepravu zboží po železnici.

Poplatky za OZE pro elektrickou trakci zrušeny

Poslaneckou sněmovnou dnes prošel pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO), ve kterém byla kolejová doprava v elektrické trakci vyjmuta z povinnosti odvádět poplatek za OZE. Jedná se o velký úspěch ŽESNAD.CZ a vítězství celé kolejové dopravy, včetně MHD. Bezemisní dopravní prostředek tak nebude zatížen diskriminujícím poplatkem. Dopravci tak ušetří až 900 milionů korun ročně.

Poslaneckou sněmovnou dnes prošel pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO), ve kterém byla kolejová doprava v elektrické trakci vyjmuta z povinnosti odvádět poplatek za OZE. Jedná se o velký úspěch ŽESNAD.CZ a vítězství celé kolejové dopravy, včetně MHD. Bezemisní dopravní prostředek tak nebude zatížen diskriminujícím poplatkem. Dopravci tak ušetří až 900 milionů korun ročně.

Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie dnes schválila Sněmovna a pokud projde také Senátem a svým podpisem ji stvrdí prezident, vejde v platnost. Tento krok narovnává poměry mezi železniční a silniční dopravou, která již čerpá výhody díky snížené spotřební dani za naftu. Odhadem tak železniční dopravci a dopravci v MHD ušetří ročně miliony korun, které umožní návrat železnice mezi konkurenceschopné způsoby přepravy zboží.

I přes odpor Ministerstva průmyslu a obchodu, či Ministerstva financí, ale za podpory Ministerstva dopravy, zvedlo pro novelu ve třetím čtení ruku hned 103 přítomných poslanců a jen sedm bylo proti. „OZE bylo od založení ŽESNAD.CZ jedním z našich hlavních témat a důvodů pro založení spolku. Chceme, aby nákladní doprava na železnici byla schopna konkurovat té silniční. Zároveň se jedná o podstatně ekologičtější variantu přepravy. To může převážit misky vah pokud se například potenciální zákazník rozhoduje, jak své výrobky bude transportovat,” říká  výkonný ředitel ŽESNAD.cz, Oldřich Sládek.

Česká republika se tak zařadila po bok Německa a dalších zemí, které osvobodily nebo značně snížily poplatky za obnovitelné zdroje v dopravě. Schválením tohoto pozměňovacího návrhu se tak Česko přihlásilo k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a dalo šanci uspět ekologické dopravě ve vysoce konkurenčním prostředí.

3. Konference ŽESNAD.cz ve znamení ECTS a propustnosti dráhy

Ve Špindlerově Mlýně se v minulém týdnu uskutečnila již třetí konference nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na konferenci, která byla záměrně projektována více za účelem diskuze mezi účastníky a méně pro prezentace, nikdo neskrýval problémy a rizika, která všechny zúčastněné čekají. Panelové diskuze se účastnili i ředitelé významných institucí.

3. Konference ŽESNAD.cz ve znamení ECTS a propustnosti dráhy 

Ve Špindlerově Mlýně se v minulém týdnu uskutečnila již třetí konference nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na konferenci, která byla záměrně projektována více za účelem diskuze mezi účastníky a méně pro prezentace, nikdo neskrýval problémy a rizika, která všechny zúčastněné čekají. Panelové diskuze se účastnili i ředitelé významných institucí. 

Konference se účastnilo mnoho významných osobnostní české železnice včetně zástupců SŽDC, v jejichž čele stál generální ředitel Jiří Svoboda a jeho nejbližší spolupracovníci, členové Správní rady. Konference se účastnili také ředitelé ÚPDI, SFDI, Drážního úřadu či zástupci Ministerstva Dopravy ČR včetně 1. náměstka ministra dopravy ČR Tomáše Čočka a náměstka ministra dopravy Ladislava Němce. Přítomna byla řada členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zástupci mnoha významných firem a organizací.  Namátkou byli na konferenci přítomní ředitelé Pavel Kodym, Zbyněk Hořelica nebo Jiří Kolář.

Všichni prezentující se snažili pojmenovat největší problémy současnosti i nejbližší budoucnosti. Mezi největší výzvu pro zúčastněné patří problém propustnosti dráhy a ETCS. Dopravci také upozorňovali na problémy při přípravě infrastrukturních staveb a převodu kompetencí na evropskou úroveň.

Sdružení ŽESNAD.CZ v čele s výkonným ředitelem Oldřichem Sládkem avizovalo, že je připraveno v těchto klíčových oblastech jednat i se všemi veřejnoprávními orgány.

“Spolupráci třeba právě se SŽDC hodláme i nadále prohlubovat. Jsme rádi, že nás SŽDC bere jako rovnocenného partnera a díky společnému úsilí se již daří realizovat smysluplné projekty,” říká Sládek, který zmiňuje například zavedení hybridního modelu odúčtování trakční energie od začátku roku 2019.

Sdružení ŽESNAD.CZ existuje již třetím rokem a snaží se vyjednávat lepší podmínky pro své členy, primárně dopravce v nákladní železniční dopravě na síti SŽDC.

Záchrana železniční tratě Plzeň – Chrást se nepodařila. Rozhodnutí předchozího vedení kraje již nelze změnit.

I přes nevoli současného krajského zastupitelstva, části stávajícího vedení SŽDC a přes snahu Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, nebude do budoucna zachována stávající železniční trať v úseku Plzeň-Doubravka – Chrást. Rozhodlo tak předchozí vedení kraje. Poslední možnost změny osudu tratě byla v roce 2013. Železniční nákladní doprava tak přijde o část své kapacity. Na místě současné trati vznikne cyklostezka.

„Jeden z mnoha důvodů, proč vzniklo naše sdružení, jsou právě taková rozhodnutí, která se uskutečnila v rámci bývalého krajského vedení Plzeňského kraje. Nenávratně tím železniční síť přijde o svou kapacitu, která mohla být využita pro nákladní i osobní železniční dopravu,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

S rozhodnutím předchozího vedení kraje se už nedalo nic dělat, jelikož Plzeňský kraj v letech 2000 až 2013 v návaznosti na modernizaci tratě Rokycany – Plzeň nepožadoval po SŽDC zachování úseku trati Plzeň – Chrást. Součástí zakázky, jejímž primárním cílem je vybudování železničního tunelu pod vrchem Chlum, se tak stalo i snesení stávající železniční trati mezi Plzní-Doubravkou a Chrástem. Postoj kraje se v návaznosti na státní politiku plánů vysokorychlostních tratí a navyšování kapacity přepravy změnil až s novým vedením vzešlým z krajských voleb na podzim 2016. To už však bylo pozdě.

„Vnímáme změnu přístupu nového vedení Plzeňského kraje, škoda jen, že je už pozdě. Trať už není v zahrnuta v územním plánu a změny smluv uzavřených SŽDC na realizaci tunelu a dalších staveb na III. tranzitním železničním koridoru již nejsou možné v návaznosti na dotace z Evropské unie,“ dodává Sládek.

Na dnes již tak vytížené trati Plzeň – Praha by tak každé zvýšení kapacity bylo vítanou přidanou hodnotou. Právě za zvýšení konkurenceschopnosti firem v nákladní železniční dopravě i za celou českou železnici bojuje sdružení ŽESNAD.CZ. Jeho prioritou je zvýšení kapacit tratí, napojení na mezinárodní železniční koridory a modernizace tratí po celé České republice. 

Nezbývá než doufat, že bude státní správa i krajské samosprávy v budoucnosti pečlivě zvažovat rozsah stávající infrastruktury a že se i současné, dnes zastaralé tratě, zmodernizují, zkapacitní a podaří se je využít pro ekologickou železniční nákladní dopravu.  

Rozhodli jsme věnovat naše síly projektům, kde je reálná šance něco ještě změnit. To je cíl sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ.

Zachování dopravní kapacity železničního uzlu Brno je prioritou, tvrdí nákladní dopravci

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ v souvislosti s dnešním zasedáním Řídícího výboru Železničního uzlu Brno upozorňuje na nutnost zachování dostatečné kapacity a propustnosti tratí. Při jakékoliv přestavbě uzlu je klíčové udržet tuto kapacitu pro celou brněnskou aglomeraci s ohledem na její budoucnost.

ŽESNAD.cz považuje za nejvyšší prioritu zachování segregovaného průtahu pro nákladní vlaky z důvodu stability a spolehlivosti nákladní železniční dopravy v celém brněnském uzlu. Sloučení osobní a nákladní dopravy v železničním uzlu Brno by totiž bylo v rozporu s „Dopravní politikou ČR pro období 2014-2020 s výhledem pro rok 2050“.

Železniční nákladní dopravci požadují zajištění kapacity a propustnosti tratí pro hladký návoz vlaků do stanice Brno – Maloměřice. Důvodem je připravovaná státní infrastrukturní postrková služba ve směru Havlíčkův Brod, Kutná Hora a místní obsluha vleček.

Zajištění průjezdnosti velkých železničních uzlů zajistí dle sdružení pouze segregace osobní a nákladní dopravy .

ŽESNAD.cz požaduje zajištění dostatečné kapacity dopravní cesty pro nákladní vlaky po celých 24 hodin denně, a to při jakýchkoliv problémech, nepravidelnostech a budoucích výlukách. Nutné je, dle sdružení, také přihlédnout k pravděpodobnému velkému nárůstu osobní dopravy, ať už se jedná o příměstskou, nebo dálkovou osobní dopravu, a to nejen v závazku, ale i komerční.

Domníváme se, že jestliže Česká republika přijala závěry Bílé knihy EU o převedení alespoň 30 % silniční dopravy na železniční dopravu, musíme trvat na tom, aby se dle tohoto ustanovení zachovaly všechny kompetentní orgány. Není možné dopustit, aby se z uzlu Brno stal kapacitní problém České republiky pro dálkové trasy nákladních vlaků, zejména ve směru nejdůležitějších evropských koridorů nákladní železniční dopravy. Navíc v situaci, kdy máme podložen našimi členy setrvalý nárůst přepravy.

V České republice chybí stovky kilometrů modernizovaných tratí pro nákladní i osobní železniční dopravu

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ vzniklo za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých železničních dopravců jiným formám nákladní dopravy a nastavení lepších podmínek podnikání na české železnici.

Mezi nejvýznamnější cíle sdružení, které vzniklo v loňském roce, patří výstavba nových moderních železničních koridorů v rámci České republiky a jejich napojení na evropskou železniční síť. „Je až s podivem, že v 21. století má Česká republika dvoukolejné vlakové spojení s Německem pouze přes Děčín, a tak si dobrovolně odpíráme spoustu benefitů, které by nám přineslo vysokorychlostní spojení mezi Prahou a Mnichovem, nebo Norimberkem,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.CZ (Železniční sdružení nákladních dopravců) Oldřich Sládek.

V posledních 28 letech se dle ŽESNAD.CZ houfně investovalo do páteřních dálničních sítí, což je vítaný jev, nicméně na jeho úkor trpěla železniční doprava. V posledních letech je, díky otevření soutěží na českých drahách, trendem zvyšování komfortu a kvality v osobní přepravě, nicméně v oblasti výstavby železniční infrastruktury Česká republiky ostatní zemím EU výrazně ztrácí.

„Již dnes pozorujeme obrovské přetížení kapacity na populárních trasách, jako je Praha – Ostrava nebo Praha – Brno, do budoucna je více než potřeba se problematice zasíťování České republiky dvou a vícekolejnými tratěmi zabývat. V poslední době naštěstí pozorujeme zájem se o těchto tématech bavit a konat ze strany Ministerstva dopravy a SŽDC,“ mluví o nadějných zítřcích Sládek.

Podle premiéra České republiky Andreje Babiše je pro Českou republiku nezbytné, aby se stávající zastaralá železniční síť zmodernizovala. Svou vizi vysokorychlostních železnic představil v nedávno vydané knize „O čem sním, když náhodou spím“ a jeho hnutí ANO má ve svém programu prosadit výstavbu moderních koridorů napříč Českou republikou. Dle Sládka je ted pro ŽESNAD.cz prioritou vyvíjet tlak na stát ohledně rychlého plánovaní a budování tratí směrem k sousedním zemím. Sdružení také prosazuje zvyšování kapacity na domácích tratích budováním oddělené infrastruktury pro příměstskou dopravu s ohledem na možné další zvýšení intenzity osobní dopravy v souvislosti s avizovaným jízdným zdarma.