Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

Ačkoliv pozornost veřejnosti v případě výlukového provozu na železnici míří především směrem k osobní dopravě, neméně problémů tato omezení způsobují dopravě nákladní. V kombinaci s neustále se zvyšující cenou pohonných hmot a elektrické energie se tento problém stává pro dopravce likvidační. Je tedy třeba hledat vhodná a minimálně kompromisní řešení, která budou mít za úkol omezit dopady výluk na již tak výrazně vyčerpanou kapacitu železniční sítě.

Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

Ačkoliv pozornost veřejnosti v případě výlukového provozu na železnici míří především směrem k osobní dopravě, neméně problémů tato omezení způsobují dopravě nákladní. V kombinaci s neustále se zvyšující cenou pohonných hmot a elektrické energie se tento problém stává pro dopravce likvidační. Je tedy třeba hledat vhodná a minimálně kompromisní řešení, která budou mít za úkol omezit dopady výluk na již tak výrazně vyčerpanou kapacitu železniční sítě.

Modernizace je nepochybně potřebnou záležitostí v případě železniční sítě v České republice. Je ovšem třeba k ní přistupovat koncepčně, aby dopady na osobní i nákladní dopravce byly minimalizovány. „V případě velkých omezení na železnici neexistuje možnost je nákladními vlaky někudy vůbec objet,“ upozorňuje výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

I proto se zákazníci často uchylují k využívání jiných způsobů dopravy. V případě ČR hovoříme především o dopravě silniční. Od nákladního transportu očekávají klienti především rychlé a bezpečné doručení zboží. Tento základní požadavek je kvůli výlukám čím dál těžší naplňovat. „Nelze se divit tomu, že některé zboží tedy míří na silnice,“ doplňuje Sládek.

V tomto případě se tak nabízí otázka, zda-li jsou investované miliardy do celé dopravní sítě rovnoměrně rozloženy mezi silnice a železnice a také, jestli pouhá modernizace železničních tratí v tomto případě stačí. Samozřejmě , že nestačí. Podle ŽESNAD.CZ je třeba, aby vedle zkapacitnění stávající kolejové dopravy vznikaly také zcela nové moderní železniční tratě pro nákladní dopravu v potřebných parametrech, byť přípravy tras v nových stopách jsou extrémně náročné na projednání a přípravu.

 „Věříme ale , že první vlaštovkou v tomto ohledu by mohla být připravovaná kompletní přestavba trasy Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, která bude zároveň kapacitní objízdnou trasou vůči dnešní trase přes Pardubice, “ uzavírá výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců.

Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky se zkratkou ŽESNAD.CZ je profesním spolkem, který od roku 2016 pomáhá při rozvoji železniční dopravy. Cílem sdružení je být relevantním partnerem státním orgánům ve zmíněné oblasti. Těmto orgánům poskytuje mimo jiné odbornou oponenturu a je aktivním prosazovatelem oprávněných požadavků dopravců v oblasti rozvoje nákladní železniční dopravy.