Home

Aktuality

2024-06-24 ETCS na parní lokomotivě obrazem

Z vyjádření Steve Daviese: “ Na Great Central Railway bylo provedeno počáteční testování evropského vlakového řídicího systému (ETCS) namontovaného na parní lokomotivě LNER A1 Pacific...

2024-06-21 Historické okénko: Problémy v dopravě, slovenský filmový týdeník z roku 1964

Dopravu, silnični i želzniční, nákladní i osobní, provázejí problémy bezpochyby od jejího vzniku. V dávných dobách to bývaly dopravní nehody na Via Appia nebo loupeživí...

2024-06-19 Tisková zpráva IDSK a ROPIDu ze dne 18.6.2024 k přetížení dráhy

Přinášíme text včerejší společné TZ IDSK a ROPID k problému přetížené dráhy. ŽESNAD.CZ na situaci bude v nejbližší době samozřejmě reagovat, neboť na situaci soustavně...

2024-06-18 Prodej majetku Fret SNCF

DG COMP v posledních letech provádělo šetření, zda jsou některá francouzská podpůrná opatření ve prospěch společnosti Fret SNCF v souladu s pravidly EU pro státní...

2024-06-17 Třináctimiliardová půjčka od EIB posílí bezpečnost a kapacitu českých železnic

Tato zpráva sice už minulý pátek proběhla v médiích, ale význam této půjčky pro, částečně již probíhající, investice je dalekosáhlý. Evropská investiční banka (EIB) podepsala...

Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.
  1. Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  2. Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  3. Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  4. Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  5. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  6. Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Galerie

2024-05-30 7. konference ŽESNAD.CZ

Akce ŽESNAD

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ hotel Harmony

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Montana

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Astra

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ bez ubytování

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

Členové sdružení

Předsednictvo

Řádní a zakládající členové

Přidružení členové

Pozorovatelé právnické osoby

Pozorovatelé fyzické osoby