Home

Aktuality

2024-04-22 Digitální automatické spřáhlo nebo rébus digitálního věku?

Přinášíme překlad článku z produkce RailFreight.com, který vyšel v placené verzi 12.4.2024 a zejména poslední dvě věty článku naprosto přesně popisují dnešní absurdní situaci. V...

2024-04-19 Pozvání společnosti Leasing České spořitelny na 7. konferenci ŽESNAD.CZ

Komerční článek Vážení a milí účastníci 7. konference ŽESNAD.CZ, dovolte nám jako partnera sdružení ŽESNAD.CZ, abychom Vás při příležitosti jejich již 7. konference pozvali na...

2024-04-19 Historické okénko: 60 let „Mazutek“ řady 555.3 ČSD

V první polovině šedesátých let se na československých kolejích objevila poměrně kontroverzní (jak se později ukázalo) novinka – parní lokomotivy řady 555.3, využívající jako zdroje...

2024-04-18 Německo musí zrychlit elektrizaci železnice

Německo výrazně zaostává v elektrizaci železniční sítě. Aliance Pro-Rail a Sdružení německých dopravců (VDV) si stěžují, že vláda nedosáhne svého cíle 75procentní elektrizace do roku...

2024-04-16 Výkony nákladní dopravy na síti Správy železnic 3/2024

Podrobné informace (i v datové podobě) za uplynulý měsíc i nárůstem od začátku roku mají všichni čtenáři tohoto newsletteru k dispozici přes tento článek sharepointového...

Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.
  1. Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  2. Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  3. Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  4. Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  5. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  6. Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Galerie

2023-05-25 6. konference ŽESNAD.CZ

foto: Foto: ŽESNAD.CZ

Akce ŽESNAD

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ hotel Harmony

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Montana

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Astra

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ bez ubytování

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

Členové sdružení

Předsednictvo

Řádní a zakládající členové

Přidružení členové

Pozorovatelé právnické osoby

Pozorovatelé fyzické osoby