Home

Aktuality

2024-07-18 ÚOHS povolil fúzi v oblasti výroby podvozků pro železniční nákladní vozy a osobní automobily

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti Optifin Invest, s. r. o. (Optifin), a BUDAMAR LOGISTICS, a. s. (BUDAMAR), mají...

2024-07-17 Nařízení o TEN-T vstoupí v platnost zítra

Po téměř třech letech od prvního návrhu vstoupí ve čtvrtek 18. července 2024 v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/1679 ze dne 13...

2024-07-16 Pokrok v emisních povolenkách ETS2 – dopis ministra dopravy ČR, pana Martina Kupky

Mohu oznámit dílčí úspěch v rámci boje o výslednou podobu systému emisních povolenek ETS2, který se zrovna projednává ve Sněmovně v rámci novely emisních povolenek...

2024-07-15 Výkony nákladní dopravy na síti Správy železnic za 6/2024

Podrobné informace (i v datové podobě) za uplynulý měsíc i nárůstem od začátku roku 2024 mají všichni čtenáři tohoto newsletteru k dispozici přes tento článek sharepointového webu Výkony nákladní dopravy...

2024-07-12 Rozhodnutí Předsedy ÚOHS k zavedení výhradního provozu ETCS

Dnes ráno přišo toto rozhodnutí Předsedy ÚOHS , kde rouhodl věc vrátit k novému projednání z důvodů procesních vad. Celé znění rozhodnutí Předsedy ÚOHS je k...

Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.
  1. Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  2. Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  3. Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  4. Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  5. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  6. Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Galerie

2024-05-30 7. konference ŽESNAD.CZ

Akce ŽESNAD

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ hotel Harmony

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Montana

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Astra

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ bez ubytování

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

Členové sdružení

Předsednictvo

Řádní a zakládající členové

Přidružení členové

Pozorovatelé právnické osoby

Pozorovatelé fyzické osoby