Home

Aktuality

2024-05-24 Historické okénko: Rok 1946 a pořízení amerických vozidel pro ČSD

V poválečné době byly hledány různé cesty jak rychle a efektivně obnovit válkou zdecimovaný park kolejových vozidel, lokomotiv i osobních a nákladních vozů. Foto autor...

2024-05-22 Konference spolku Zelená železnice na ČVUT

Ve čtvrtek se konala na půdě ČVUT v pražských Dejvicích konference sdružení Zelená železnice na téma dopadu Green Dealu (nejen ) na železniční dopravu. V...

2024-05-21 www.railtarget.cz : Německé dráhy v krizi: Nákladní divize prodělala miliardy, manažeři přesto berou tučné odměny.

Deutsche Bahn zaznamenala v roce 2023 masivní ztráty, když její nákladní divize DB Cargo prodělala 5,6 miliardy eur. Celková ztráta koncernu dosáhla 2,4 miliardy eur...

2024-05-17 Historické okénko: Rok 1963 – nešvary na železnici stále přetrvávají…

V minulém pokračování našeho volného cyklu jsme se podívali do roku 1949, kdy byl měsíc květen vyhlášen Měsícem vzorné práce. Nyní přeskočíme čtrnáct let na...

2024-05-16 Výkony nákladní dopravy na síti Správy železnic 4/2024

Podrobné informace (i v datové podobě) za uplynulý měsíc i nárůstem od začátku roku mají všichni čtenáři tohoto newsletteru k dispozici přes tento článek sharepointového webu...

Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.
  1. Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  2. Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  3. Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  4. Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  5. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  6. Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Galerie

2023-05-25 6. konference ŽESNAD.CZ

foto: Foto: ŽESNAD.CZ

Akce ŽESNAD

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ hotel Harmony

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Montana

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ ubytování hotel Astra

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

30.05.2024 13:30

Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

7. konference ŽESNAD.CZ bez ubytování

7. konference Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ

Členové sdružení

Předsednictvo

Řádní a zakládající členové

Přidružení členové

Pozorovatelé právnické osoby

Pozorovatelé fyzické osoby