3. Konference ŽESNAD.cz ve znamení ECTS a propustnosti dráhy

Ve Špindlerově Mlýně se v minulém týdnu uskutečnila již třetí konference nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na konferenci, která byla záměrně projektována více za účelem diskuze mezi účastníky a méně pro prezentace, nikdo neskrýval problémy a rizika, která všechny zúčastněné čekají. Panelové diskuze se účastnili i ředitelé významných institucí.

3. Konference ŽESNAD.cz ve znamení ECTS a propustnosti dráhy 

Ve Špindlerově Mlýně se v minulém týdnu uskutečnila již třetí konference nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Na konferenci, která byla záměrně projektována více za účelem diskuze mezi účastníky a méně pro prezentace, nikdo neskrýval problémy a rizika, která všechny zúčastněné čekají. Panelové diskuze se účastnili i ředitelé významných institucí. 

Konference se účastnilo mnoho významných osobnostní české železnice včetně zástupců SŽDC, v jejichž čele stál generální ředitel Jiří Svoboda a jeho nejbližší spolupracovníci, členové Správní rady. Konference se účastnili také ředitelé ÚPDI, SFDI, Drážního úřadu či zástupci Ministerstva Dopravy ČR včetně 1. náměstka ministra dopravy ČR Tomáše Čočka a náměstka ministra dopravy Ladislava Němce. Přítomna byla řada členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zástupci mnoha významných firem a organizací.  Namátkou byli na konferenci přítomní ředitelé Pavel Kodym, Zbyněk Hořelica nebo Jiří Kolář.

Všichni prezentující se snažili pojmenovat největší problémy současnosti i nejbližší budoucnosti. Mezi největší výzvu pro zúčastněné patří problém propustnosti dráhy a ETCS. Dopravci také upozorňovali na problémy při přípravě infrastrukturních staveb a převodu kompetencí na evropskou úroveň.

Sdružení ŽESNAD.CZ v čele s výkonným ředitelem Oldřichem Sládkem avizovalo, že je připraveno v těchto klíčových oblastech jednat i se všemi veřejnoprávními orgány.

“Spolupráci třeba právě se SŽDC hodláme i nadále prohlubovat. Jsme rádi, že nás SŽDC bere jako rovnocenného partnera a díky společnému úsilí se již daří realizovat smysluplné projekty,” říká Sládek, který zmiňuje například zavedení hybridního modelu odúčtování trakční energie od začátku roku 2019.

Sdružení ŽESNAD.CZ existuje již třetím rokem a snaží se vyjednávat lepší podmínky pro své členy, primárně dopravce v nákladní železniční dopravě na síti SŽDC.