Záchrana železniční tratě Plzeň – Chrást se nepodařila. Rozhodnutí předchozího vedení kraje již nelze změnit.

I přes nevoli současného krajského zastupitelstva, části stávajícího vedení SŽDC a přes snahu Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, nebude do budoucna zachována stávající železniční trať v úseku Plzeň-Doubravka – Chrást. Rozhodlo tak předchozí vedení kraje. Poslední možnost změny osudu tratě byla v roce 2013. Železniční nákladní doprava tak přijde o část své kapacity. Na místě současné trati vznikne cyklostezka.

„Jeden z mnoha důvodů, proč vzniklo naše sdružení, jsou právě taková rozhodnutí, která se uskutečnila v rámci bývalého krajského vedení Plzeňského kraje. Nenávratně tím železniční síť přijde o svou kapacitu, která mohla být využita pro nákladní i osobní železniční dopravu,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

S rozhodnutím předchozího vedení kraje se už nedalo nic dělat, jelikož Plzeňský kraj v letech 2000 až 2013 v návaznosti na modernizaci tratě Rokycany – Plzeň nepožadoval po SŽDC zachování úseku trati Plzeň – Chrást. Součástí zakázky, jejímž primárním cílem je vybudování železničního tunelu pod vrchem Chlum, se tak stalo i snesení stávající železniční trati mezi Plzní-Doubravkou a Chrástem. Postoj kraje se v návaznosti na státní politiku plánů vysokorychlostních tratí a navyšování kapacity přepravy změnil až s novým vedením vzešlým z krajských voleb na podzim 2016. To už však bylo pozdě.

„Vnímáme změnu přístupu nového vedení Plzeňského kraje, škoda jen, že je už pozdě. Trať už není v zahrnuta v územním plánu a změny smluv uzavřených SŽDC na realizaci tunelu a dalších staveb na III. tranzitním železničním koridoru již nejsou možné v návaznosti na dotace z Evropské unie,“ dodává Sládek.

Na dnes již tak vytížené trati Plzeň – Praha by tak každé zvýšení kapacity bylo vítanou přidanou hodnotou. Právě za zvýšení konkurenceschopnosti firem v nákladní železniční dopravě i za celou českou železnici bojuje sdružení ŽESNAD.CZ. Jeho prioritou je zvýšení kapacit tratí, napojení na mezinárodní železniční koridory a modernizace tratí po celé České republice. 

Nezbývá než doufat, že bude státní správa i krajské samosprávy v budoucnosti pečlivě zvažovat rozsah stávající infrastruktury a že se i současné, dnes zastaralé tratě, zmodernizují, zkapacitní a podaří se je využít pro ekologickou železniční nákladní dopravu.  

Rozhodli jsme věnovat naše síly projektům, kde je reálná šance něco ještě změnit. To je cíl sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ.