Zachování dopravní kapacity železničního uzlu Brno je prioritou, tvrdí nákladní dopravci

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ v souvislosti s dnešním zasedáním Řídícího výboru Železničního uzlu Brno upozorňuje na nutnost zachování dostatečné kapacity a propustnosti tratí. Při jakékoliv přestavbě uzlu je klíčové udržet tuto kapacitu pro celou brněnskou aglomeraci s ohledem na její budoucnost.

ŽESNAD.cz považuje za nejvyšší prioritu zachování segregovaného průtahu pro nákladní vlaky z důvodu stability a spolehlivosti nákladní železniční dopravy v celém brněnském uzlu. Sloučení osobní a nákladní dopravy v železničním uzlu Brno by totiž bylo v rozporu s „Dopravní politikou ČR pro období 2014-2020 s výhledem pro rok 2050“.

Železniční nákladní dopravci požadují zajištění kapacity a propustnosti tratí pro hladký návoz vlaků do stanice Brno – Maloměřice. Důvodem je připravovaná státní infrastrukturní postrková služba ve směru Havlíčkův Brod, Kutná Hora a místní obsluha vleček.

Zajištění průjezdnosti velkých železničních uzlů zajistí dle sdružení pouze segregace osobní a nákladní dopravy .

ŽESNAD.cz požaduje zajištění dostatečné kapacity dopravní cesty pro nákladní vlaky po celých 24 hodin denně, a to při jakýchkoliv problémech, nepravidelnostech a budoucích výlukách. Nutné je, dle sdružení, také přihlédnout k pravděpodobnému velkému nárůstu osobní dopravy, ať už se jedná o příměstskou, nebo dálkovou osobní dopravu, a to nejen v závazku, ale i komerční.

Domníváme se, že jestliže Česká republika přijala závěry Bílé knihy EU o převedení alespoň 30 % silniční dopravy na železniční dopravu, musíme trvat na tom, aby se dle tohoto ustanovení zachovaly všechny kompetentní orgány. Není možné dopustit, aby se z uzlu Brno stal kapacitní problém České republiky pro dálkové trasy nákladních vlaků, zejména ve směru nejdůležitějších evropských koridorů nákladní železniční dopravy. Navíc v situaci, kdy máme podložen našimi členy setrvalý nárůst přepravy.