V České republice chybí stovky kilometrů modernizovaných tratí pro nákladní i osobní železniční dopravu

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ vzniklo za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých železničních dopravců jiným formám nákladní dopravy a nastavení lepších podmínek podnikání na české železnici.

Mezi nejvýznamnější cíle sdružení, které vzniklo v loňském roce, patří výstavba nových moderních železničních koridorů v rámci České republiky a jejich napojení na evropskou železniční síť. „Je až s podivem, že v 21. století má Česká republika dvoukolejné vlakové spojení s Německem pouze přes Děčín, a tak si dobrovolně odpíráme spoustu benefitů, které by nám přineslo vysokorychlostní spojení mezi Prahou a Mnichovem, nebo Norimberkem,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.CZ (Železniční sdružení nákladních dopravců) Oldřich Sládek.

V posledních 28 letech se dle ŽESNAD.CZ houfně investovalo do páteřních dálničních sítí, což je vítaný jev, nicméně na jeho úkor trpěla železniční doprava. V posledních letech je, díky otevření soutěží na českých drahách, trendem zvyšování komfortu a kvality v osobní přepravě, nicméně v oblasti výstavby železniční infrastruktury Česká republiky ostatní zemím EU výrazně ztrácí.

„Již dnes pozorujeme obrovské přetížení kapacity na populárních trasách, jako je Praha – Ostrava nebo Praha – Brno, do budoucna je více než potřeba se problematice zasíťování České republiky dvou a vícekolejnými tratěmi zabývat. V poslední době naštěstí pozorujeme zájem se o těchto tématech bavit a konat ze strany Ministerstva dopravy a SŽDC,“ mluví o nadějných zítřcích Sládek.

Podle premiéra České republiky Andreje Babiše je pro Českou republiku nezbytné, aby se stávající zastaralá železniční síť zmodernizovala. Svou vizi vysokorychlostních železnic představil v nedávno vydané knize „O čem sním, když náhodou spím“ a jeho hnutí ANO má ve svém programu prosadit výstavbu moderních koridorů napříč Českou republikou. Dle Sládka je ted pro ŽESNAD.cz prioritou vyvíjet tlak na stát ohledně rychlého plánovaní a budování tratí směrem k sousedním zemím. Sdružení také prosazuje zvyšování kapacity na domácích tratích budováním oddělené infrastruktury pro příměstskou dopravu s ohledem na možné další zvýšení intenzity osobní dopravy v souvislosti s avizovaným jízdným zdarma.