Česko potřebuje další dvoukolejný elektrifikovaný přechod do Německa

Zastavení provozu pro nákladní železniční dopravu přes hraniční přechod Děčín – Bad Schandau, kvůli vlivu extrémního počasí v minulém víkend ukázalo, že pro Českou republiku a její průmysl by měla být priorita rychlého postavení alternativní dvoukolejné elektrifikované tratě do Německa.

Železniční nákladní dopravci (ŽESNAD.CZ) jsou i po 30 letech od revoluce závislí pouze na jednom konkurenceschopném použitelném elektrifikovaném dvojkolejném přechodu do Německa a celé západní Evropy v Děčíně. Denně tu za běžného provozu projede kolem 100 nákladních vlaků, které převáží téměř 200 tisíc tun zboží. Z důvodu velkých přívalových dešťů v oblasti však musel být minulý týden provoz přerušen a nákladní vlaky neměly kudy se do Německa dostat. Vlaky tak musely čekat a stály od Rumunska/Turecka přes celou Evropu až po Děčín.

Nynější alternativa pro nákladní železniční dopravu v podobě hraničních přechodů Cheb, Vojtanov nebo Domažlice naráží na nedostatečnou kapacitu zastaralých tratí bez elektrifikace, či neexistenci elektrické trakce ze německé strany. Odklony přes rakouský Passau, přes Polsko, nebo německou Horku jsou problematické z pohledu technologií i ekonomiky provozu.

Od vzniku sdružení před 5 lety usiluje sdružení ŽESNAD.CZ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky a Správou železnic o modernizaci , zdvoukolejnění a elektrifikaci tratě přes hraniční přechod Domažlice/Furth im Wald. ŽESNAD.CZ silně podporuje variantu schválenou na české straně. Na té německé se po dlouhých průtazích podařilo rozpohybovat tvorbu počátečních studií a projektových dokumentací letos v březnu. Důkazem toho budiž včerejší jednání ministra Karla Havlíčka a jeho německého protějšku Andrease Scheuera.

Stávající situace způsobuje členům ŽESNAD.CZ a předevšim jejich zákazníkům škody odhadem v jednotkách stovek milionů korun týdně. Z toho důvodu sdružení ŽESNAD.CZ vyzývá českou i německou spolkovou vládu k prioritizaci a urychlení prací na této strategické investici s cílem podpořit a rozšířit mezinárodní přepravu zboží po železnici.