2016

zasedani19.května 2016 byl v Průhonicích  založen profesní spolek Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky se zkratkou ŽESNAD.CZ . Sdružení si klade za cíl pomoc při rozvoji železniční dopravy v České republice.

Zakládajícího shromáždění se zúčastnila většina rozhodujících železničních nákladních dopravců, působících na tratích celostátních a regionálních České republiky. Zakládajícím členem se tak stalo jak státní ČD Cargo, dceřinná společnost Českých drah, tak i soukromé společnosti AWT, METRANS Rail, UNIPETROL DOPRAVA, IDS CARGO, Rail Cargo Carrier – Czech Republic,  EP Cargo, LTE, RM LINES . samozřejmě přivítáme další členy, ať už v pozici řádných, přidružených  nebo pozorovatelů a podporovatelů sdružení.

Cílem našeho sdružení je stát se partnerem státním orgánům v oblasti nákladní železniční dopravy včetně odborné oponentury a aktivním prosazovatelem oprávněných požadavků dopravců v oblasti rozvoje nákladní železniční dopravy. 
 
Zakládající členové si zvolili pětičlenné předsednictvo. Členy předsednictva jsou právnické osoby, jednotliví železniční dopravci, které si do něho mohou jmenovat své zastupující  delegáty.  Prezidentem sdružení ŽESNAD.CZ byl pak v prvním období zvolen pan Jiří Samek za METRANS Rail, dále se stal 1. viceprezidentem  za ČD Cargo stal  pan Ivan Bednárik a viceprezidentkou za EP Cargo paní Jana Vládková  a výkonným ředitelem sdružení byl zvolen pan Oldřich Sládek ze společnosti Quenya.

2017

Vzhledem k onemocnění pana Jiřího Samka ho od května 2017 vystřídal v pozici zástupce prezidenta, společnosti METRANS Rail, pan Martin Hořínek. V květnu 2017 se konalo v Peci pod Sněžkou úspěšné  1. Výroční Shromáždění ŽESNAD.CZ a od 1.července 2017 posílil náš spolek i odborný specialista pan Jaroslav Tyle.

2018

K 18.5.2018 máme již 21 členů a 7 pracovních skupin, nejnověji PS Školství pod vedením pana Evžena Nečase a uskutečnila se druhá valná hromada a Konference ŽESNAD.CZ 2018, tentokrát v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně za účasti vedení SŽDC, správní rady SŽDC, dvou náměstků minisra dopravy a několika poslanců Sněmovny. přítomno bylo již 25 dopravců!  Bohužel nás ale v dubnu  opustil náš první prezident, pan Jiří Samek, který podlehl zákeřné nemoci.

Na podzim 2018 vstoupili do našeho spolku společnosti Lokotrain a poprvé i někdo jiný, než dopravce, dcera SNCF , společnost na provozování a pronájem vozů, ERMEWA.

 

 

 Členové sdružení

awt
cargo
DBcargo
dbvitl
metrans
odos


ŽESNAD

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz