foto: Tomáš Pelech (tomaspes@centrum.cz)

Video Tomáše Pelecha z jízdy vlaku na YouTube je zde

 

 

Jeli jsme do Dětenic

7.2.2019 jsme se opět vydali vlakem Kladenské dopravní strojní (strojvedoucí pan Radek Šauer) do Dětenic a po večeři hned zpátky do Libně, kam jsme přijeli po půlnoci ke druhému nástupišti. V podstatě již  klasická záležitost - společná akce SŽDC a ŽESNAD.CZ, ale tentokrát s námi jeli :

1. náměstek ministra dopravy pan Tomáš Čoček, náměstek ministra dopravy pan Ladislav Němec, zástupce ředitele O 130 MD ČR pan Zbyněk Gřešek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Přemysl Mališ (ANO), dále předseda Správní rady SŽDC pan Pavel Hrubeš, gen.ředitel SŽDC pan Jiří Svoboda, řada ředitelů z řad SŽDC, dále  prezident,1. viceprezident a člen předsednictva  ŽESNAD.CZ pánové Martin Hořínek (METRANS Rail), Ivan Bednárik (ČDC) a Jiří Minka (AWT),  dále gen.ředitel Českých drah pan Miroslav Kupec, a řada dalších vzácných hostů v podobě  generálních ředitelů a zástupců společností ŽESNAD.CZ jako je například SD - Kolejová doprava, Vítkovická doprava, ODOS Cargo, RM Lines,Lokotrain, EP Cargo, dále  generální ředitelé společností SUDOP Praha, AŽD Praha, DVI a mnoho dalších příznivců. A to na poslední chvíli ještě účast z různých důvodů odřekla řada dalších hostů. 

Akce se podařila a nějaké snímky jsou v galerii (fotografie jsou ode mně nebo od pana Romana Štěrby (SŽDC), "rodinné" foto z interiéru vlaku je z cesty zpět, kdy už nás jelo podstatně méně, protože řada ředitelů a manažerů a hostů odjela dříve auty), fotografie z Chotětova a Mladé Boleslavi-Debře jsou od pana Tomáše Pelecha.

http://www.zesnad.cz/galerie/

Oldřich Sládek

 

 

 


Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ  - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

 

Hlavním účelem  Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy  a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

 

 • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
 • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
 • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
 • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
 • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
 • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.
   
vlak1

foto: Martin Boháč

Od 1. 5. 2018 členem efra

vlak2

foto: Martin Boháč

Co chceme?

 • napomáhát řešení vývoje a přizpůsobování cen elektrické trakční energie (silové elektřiny) ze strany správce infrastruktury ve prospěch dopravců;
 • odstranit problém diskriminace při přístupu nákladních železničních dopravců na dopravní cestu (a ke službám správců drážních infrastruktur), zejména na úsecích s nedostatečnou či přetíženou kapacitou a odstranění diskriminace nákladní železniční dopravy z hlediska významu;
 • odstranit problém nevyhovujícího technického stavu tratí a nedostatečné kapacity dráhy pro nákladní železniční dopravu ve svém celku;
 • pomáhat k vyřešení problému nedostatečné koordinace výluk;
 • odstranit nevhodně stanovené poplatky pro nákladní dopravu za užití dopravní cesty;
 • napomáhat řešení problému při povinných platbách za nevyužitou kapacitu z důvodů vzniklých nezávisle na vůli nebo přičinění povinného nákladního železničního dopravce;
 • vyřešit otázky možnosti využití přiděleného trasy - ad hoc vlaky či dle pravidelného GVD;
 • napomáhat v oblasti zvyšování odborné způsobilosti provozních zaměstnanců i s ohledem na podmínky v ostatních státech EU a její udržování;
 • napomáhat zvyšování bezpečnosti při provozování drážní dopravy, úrovně zabezpečení dráhy, sjednocení délky pracovní doby s ohledem na ostatní státy EU a podporovat systém monitorování a dodržování pracovní doby provozních zaměstnanců;
 • podílet se systémově a metodicky na tvorbě specifických technických předpisů.


 Členové sdružení

awt
cargo
DBcargo
dbvitl
metrans
odos


ŽESNAD

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz